STUDENTLITTERATUR

Vi har även ett samarbete med Sjöfartshögskolan som är en del av Linnéuniversitet i Kalmar. Vi tillhandahåller studiematerial till studenterna vid sjöfartsutbildningarna. Vi erbjuder allt från böcker om navigation, maskinlära, sjukvård och sjökort till kollegieblock och pennor.