1 SEPT 2021 GICK KALMAR MARINAS VERKSAMHET UPP I BALTICS. VI HÄLSAR ALLA NYA OCH GAMLA KUNDER VÄLKOMNA TILL BALTIC KALMAR MARINA!

Vår nya hemsida finner ni på baltic.nu