Nästan klar och tänk på att ni som inte gjort översyn eller har andra segel reparationer som behöver

utföras så är det bara att titta förbi……….